Zmiana adresu na:

aprs.tomul.net

Domena aprs.radom.pl wkrótce przestanie być aktywna.

Jeśli w konfiguracji swoich urządzeń podłączonych do sieci APRS-IS
używasz adresu aprs.radom.pl zmień go na:


server.aprs.tomul.net


Nie musisz nic zmieniać jeśli masz ustawione radom.aprs2.net
>